Què passaria si les prostitutes digueren que NO un dia, una setmana o un mes?

Alma, Candy, Divy i Blanch ho intenten en la nostra obra de “Segarem Ortigues Amb els Tacons”.
I aleshores…

Què és el que passa amb el puter i amb els que li protegeixen?
Ens sumem a la campanya contra la prostitució que assenyala al client.

Superbes Towanda Rebels.