Casos i dones com Amalia són el reflex dels persontages i situacions de Segarem ortigues amb els tacons. Una realitat social.