VESÀNIA ja s’ha estrenat en la seua versió en castellà i ho ha fet este desembre de 2022 a les localitats d’Alba de Tormes (Salamanca), Lleó, Sagunt (Valencia) i Móstoles (Madrid).